சன்னதத்தில் பங்கெடுத்தல்-சௌந்தர்

இது ஒரு அறிவு செயல்பாடு  அதே வேளையில் , ஒவ்வொரு கதையும்  ஒரு வரியில்  துள்ளித்தெறித்து ,சுழன்று, சன்னதம் போல ஒரு  தருணத்தை அடைகிறது . நாம் செய்யக்கூடியது ஒன்றே  இந்த  சன்னதத்தில் பங்கு கொள்ளுதல் மட்டுமே .

சன்னதத்தில் பங்கெடுத்தல்

முந்தைய கட்டுரைசாவி,சிறகு- கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைநாடகக்காதல்,திராவிட மனு- ஒரு பெண்ணின் கடிதம்