வெண்முரசு,குங்குமம் -பேட்டி

வெண்முரசு குங்குமம் பேட்டி– 2014

குங்குமம் இதழில் நா.கதிர்வேலம் எடுத்த பேட்டி. 2014ல் வெண்முரசு தொடங்கப்பட்டபோது கே.என்.சிவராமன் ஒரு பேட்டி எடுத்து வெளியிட்டிருந்தார்.

வெண்முரசு குங்குமம் பேட்டி 2020 குங்குமம் இணையதளத்தில்