இசூமியின் நறுமணம்[ சிறுகதை] ரா செந்தில்குமார்

 

ஒரு நாளைக்கு, எத்தனை முறை? என்று கேட்டார், கோபயாஷி. அந்த ஜப்பானிய குட்டை மேசையில் குழுமியிருந்த ஆறு பேரும் சிரித்தோம். புதிதாக திருமணமாகியிருந்த கஷிமா இதற்கு பதில்சொல்வதா என்று ஒருகணம் தயங்கினான்.பிறகு அனைவரும் அவன் முகத்தை பார்த்துக்கொண்டிருப்பதை கவனித்து  “ஒருநாளைக்கு ஒரு தடவைதான்” என்றான்

இசூமியின் நறுமணம். – ரா செந்தில்குமார்

முந்தைய கட்டுரைகன்னி- கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஉத்திஷ்டத ஜாக்ரத!