நான் கடவுள் ஒரு கேள்வி

அன்புள்ள ஜெ

நான் கடவுள் படம் எப்போது வெளிவருகிறது? அதைப்பற்றி நான் உங்களிடம் பேசவேண்டும். உங்கள் எண் தேவை
சண்முகம்

அன்புள்ள சண்முகம்

நான் கடவுள் பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி வெளிவருவதாக இப்போது உறுதிசெய்யப்பட்டிருக்கிறது. நான் கடவுள் குறித்து அனேகமாக எல்லாவற்ரையும் இந்த பேட்டியிலே சொல்லியிருக்கிறேன் என்று எண்ணுகிறேன்

http://www.behindwoods.com/features/Interviews/interview-5/naan-kadavul/jayamohan.html

முந்தைய கட்டுரைகடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைதிருவையாறு, மேலும் கடிதங்கள்