யானை டாக்டர் – ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு

நண்பர் ஓப்லா விஸ்வேஷ் யானை டாக்டரை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்துள்ளார். விஸ்வேஷ் மதுரை சவுராஷ்ட்ரா கல்லூரியில் முன்பு ஆங்கில விரிவுரையாளராக பணி புரிந்திருக்கிறார். இப்பொழுது நியூயார்க் மாநில தலைநகரான அல்பனி நகரில் ஐ டி துறையில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
Dear Friends,

I translated into English a wonderful short story of the Tamil writer Jeyamohan for my daughter and I have pleasure in sharing it with you.  It could be one of those inspirational stories for those who still have a passion for what India at its best stood for and want their children to be similarly passionate.  It is, in fact, based on a true life personality named Dr.Krishnamoorthy.   I am sure that a few of us have known great personalities in India, if not seen them.  They are the ones who not only brought India out of its slumber, but also have given some content to Life living the ideals that have made India stand out in the progress of human history.  Through a wonderful imagination that is characteristic of a creative writer, Jeyamohan has woven a story of one such great human being.  It also has a few other threads running along with it which are of an enlightening kind – for us too, along with our children :)

 

My English version is at :

 

Chapter 1 :  http://www.albanytamilsangam.org/vishvesh/ED_1.htm

Chapter 2 :  http://www.albanytamilsangam.org/vishvesh/ED_2.htm

Chapter 3 :  http://www.albanytamilsangam.org/vishvesh/ED_3.htm

 

The original in Tamil is at:

 

Chapter 1 :  http://www.jeyamohan.in/?p=12433

Chapter 2 :  http://www.jeyamohan.in/?p=12435

Chapter 3 :  http://www.jeyamohan.in/?p=12439

 

ஐந்தாவது மருந்து, மொழியாக்கம்

 

முந்தைய கட்டுரைபெருவலி [சிறுகதை] -2
அடுத்த கட்டுரைஸ்பாம்