குவாலியரும் சிந்தியாக்களும்

மையநிலப் பயணம் 10

அன்புள்ள ஜெ

இன்றைக்கு ஜ்யோதிராதித்ய சிந்தியா பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது ஒரு நண்பர் ஒரு லிங்க் அனுப்பினார். அதில் நீங்கள் மையநிலப் பயணம் செய்தபோது குவாலியர் பற்றி எழுதியிருந்த பகுதி இருந்தது. நான் அதை முன்னரே படித்திருந்தேன். குவாலியர் அரசகுடும்பத்தின் துரோகம், ஆதிக்கவெறி ஆகியவற்றை பற்றி இன்றைய மனநிலையில் படித்தபோது பதற்றமாக இருந்தது. எட்டப்பன் குடும்பம் என்றுதான் சொல்லவேண்டும். இது எட்டப்பர்களின் அரசியல் காலகட்டம். இங்கேகூட வெள்ளையர்களுடன் நின்ற புதுக்கோட்டை தொண்டைமானும், பூண்டி வாண்டையார்களும், செட்டிநாட்டு அரசர்களும், கபித்தலம் மூப்பனார்களும், வலிவலம் தேசிகர்களும்தானே சுதந்திரம் பெற்றபின் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள்? கட்டப்பொம்மன் வாரிசுகளும் பூலித்தேவன் வாரிசுகளும் பூண்டற்று அழிந்தார்கள்.

மகேந்திரன்

***

முந்தைய கட்டுரைஎங்குமென நின்றிருப்பது
அடுத்த கட்டுரைஅக்ஷயபாத்திரம் கடிதங்கள்-3