மகாபாரத கருத்தரங்கு

காலடி சங்கரா பல்கலைக் கழகம் ஒருங்கிணைக்கும் ‘மகாபாரதம்- மரபிலும் இலக்கியத்திலும்’ என்னும் கருத்தரங்கு வரும் பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி நிகழ்கிறது. அதில் தொடக்கவுரை நிகழ்த்தவிருக்கிறேன். நான் பங்குகொள்ளும் எட்டாவது மகாபாரதக் கருத்தரங்கு இது என நினைக்கிறேன். இன்றும் மகாபாரதம் ஒர் அரசியல்பிரதியாகவே வாசிக்கப்படுகிறது, குறைவாகவே தொன்மப்பிரதியாக என்பது என் உளப்பதிவு. வெண்முரசு முடிந்ததும் முழுமையாகவே மகாபாரதத்தில் இருந்து வெளியேறிவிடவேண்டும் என்னும் எண்ணம் கொண்டிருக்கிறேன்

 

MAHABHARATA IN LITERATURE AND TRADITION    —    13, 14 & 15 – FEBRUARY  2020

Sessions – Invited Papers – Final Schedule

No. Date Time Session Resource Person Topic Venue
 

13.02.2020

 

10 – 11.15 a.m. Inauguration

Chair Dr. Dharmaraj Adat, VC, SSUS  

Seminar

Hall

Inaugural speech Prof. Dominic Goodall
Chief guest Sri B. Jeyamohan Chennai
Key- Note Prof. C. Rajendran
 

 

 

 

13.02.2020

 

11.15 a.m. – 12.30 pm

 

Plenary

Dr. M.R. Raghava Varier Epics in Regional Cultures : South Indian Experience  

‘’

Dr. Kesavan Veluthat Mahabharata : An Epic of Epochal Transformation
 

 

 

 

 

13.02.2020

 

1.30 – 3 p.m.

 

Acd. –  1

Prof. G.U. Thite Mahabharata and Vedic Ritual  

 

‘’

Dr. Kenji Takahashi Why are mahābhūtas “Large”? Early Investigations on the Elements of the World Found in the Bhṛgubharadvājasaṃvāda of the Mahābhārata
Dr. Ionut Moise Choice in Iliad and Mahābhārata
 

 

 

 

 

13.02.2020

 

3.10 – 4.40 p.m.

 

Acd. –  2

Dr. C. M. Neelakandhan Many Gita-s in Mahabharata : Ethical and Philosophical Analysis  

 

‘’

Dr. Amruta Natu Revisiting the Manuscripts Utilized for the Critical Edition of the Mahabharata
Dr. Gauri Moghe Serpents in Mahābhārata : Functions, Mythology and Symbolism
 

 

 

 

 

14.02.2020

 

9.30 – 11.15 a.m.

 

Acd. –  3

Dr. P.V. Ramankutty Destiny, Manpower and Their Ironies : A Re-visit to the Mausalaparva in the Mahabharata  

 

‘’

Dr. K.P. Sreedevi Dilemma and Despondence of Yudhisthira : Observations Based on Santi and Anusasanaparvans
Dr. Sreedevi K. Menon Textual Glimpses of Socio-cultural Conflicts : The Transition of the mahabharatha from the Folk Terrain to the Religious Domain
 

 

 

 

 

14.02.2020

 

11.15 a.m. – 12.45 p.m.

 

Acd. –  4

Dr. P. Narayanan Namboothiri Possibilities of Visual Performance in Mahabharata : A Glimpse Based on Nalacarita  

 

‘’

Dr. Janaky Sreedharan From Yajnaseni to Sairandhri : Many Lives of Draupadi
Dr. K.K. Geethakumary The Facets of Dharma in Mahabharata
 

 

 

 

14.02.2020

 

1.30 – 3. p.m.

 

Acd. –  5

Dr. K. N. Neelakandhan Dharma in the Mahabharata : A Narratological and Aesthetic Appraisal  

‘’

Dr. N.K. Sundareswaran The Philosophy of Sanatsujatiya
 

 

 

 

14.02.2020

 

3.10 – 4.40 p.m.

 

Acd. –  6

Dr. T. Vasudevan Mahabharata Counter Narratives : Perspectives and Politics of Retelling Myths for the Present  

 

‘’

Dr. Sunil P. Elayidam Mahabharata : Text or Tradition
 

 

 

 

 

15.02.2020

 

9.30 – 11.15 a.m.

 

Acd. –  7

Dr. M.V. Narayanan Mahabharata and the Dialogic Culture of Kutiyattam  

 

‘’

Smt. Usha Nangiar Characterisation of Draupadi in Kutiyattam Stage
Dr. P. K. Sreekumar &

Dr. Priya Jose K.

Pics and Epics : Televised Mahabharatas from 1988 to 2018
 

 

 

 

15.02.2020

 

11.15 a.m. – 12.30 p.m.

 

Acd. –  8

Dr. P. C. Muraleemadhavan Architectonics of Vastu and Rasa in the Mahabharata  

‘’

Dr. V.K. Vijayan Uniqueness of Parasurama Episode in Mahabharata
15.02.2020 2 p.m. Valedictory Registrar, SSUS  

‘’

 

 

முந்தைய கட்டுரைஉரைகள்- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைவேறுவழிப் பயணம்