‘அரசன் பாரதம்’ நிறைவுவிழா உரைகள்

 

 

 

 

கிஸாரிமோகன் கங்கூலியின் மகாபாரதத்தை ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழாக்கம் செய்து  நிறைவுசெய்த அருட்செல்வப்பேரரசனைப் பாராட்டும்பொருட்டு 1-2-2020 அன்று கோவை வர்த்தகசபை அரங்கில் நிகழ்ந்த விழாவில் ஆற்றப்பட்ட உரைகள்