அருட்செல்வப் பேரரசன் பேட்டி- கல்கி

 

 

கல்கி வார இதழில் அருட்செல்வப்பேரரசனின் மகாபாரத மொழியாக்கம் குறித்து அமிர்தம் சூரியா எடுத்துள்ள பேட்டி.