காந்தியின் இடம்- பி.ஏ.கிருஷ்ணன்

 

காந்தியின் அரசியல் இடம், வரலாற்று இடம் குறித்து பி.ஏ.கிருஷ்ணன் அவர்களின் விரிவான உரையாடல். தெளிவான அரசியல்நோக்கு கொண்ட உரையாடல்

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் இருபத்திநான்கு – களிற்றியானை நிரை – 62
அடுத்த கட்டுரைஇமையத்தின் ‘பெத்தவன்’ – உஷாதீபன்