விஷ்ணுபுரம் உரைகள் 2018

அனிதா அக்னிஹோத்ரி உரை

 

 

தேவிபாரதி உரை

 

ராஜ் கௌதமன் உரை

 

ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் உரை

 

மதுபால் உரை

 

2018 ஆம் ஆண்டு பேரா ராஜ் கௌதமனுக்கு வழங்கப்பட்ட விஷ்ணுபுரம் விருதை ஒட்டி  நிகழ்ந்த விழாவில் ஆற்றப்பட்ட உரைகள்.

முந்தைய கட்டுரைகே.ஜி.சங்கரப்பிள்ளை- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைநம்பிக்கையிலிருந்து தொடங்குவது