விஷ்ணுபுரம் விழா விருந்தினர்கள்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்கள்

 

1 விஷ்ணுபுரம் விழா விருந்தினர் கே.ஜி சங்கரப்பிள்ளை

2 விஷ்ணுபுரம் விழா விருந்தினர் அமிர்தம் சூரியா

3. விஷ்ணுபுரம்விழா விருந்தினர்  யுவன் சந்திரசேகர்

விஷ்ணுபுரம் விழா விருந்தினர் -4, கே.என்.செந்தில்

 

விஷ்ணுபுரம் விழா விருந்தினர்-5 -சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர் 6 ரவி சுப்ரமணியம்

 

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர் 7- இசை

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர் 8 வெண்பா கீதாயன்

 

விஷ்ணுபுரம் விழா விருந்தினர் பெருந்தேவி 

 

விஷ்ணுபுரம் விழா விருந்தினர் ஜான்னவி பரூவா