அஞ்சலி உரை : ஆற்றூர் ரவிவர்மா

ஆற்றூர் ரவிவர்மாவின் அஞ்சலிக்கூட்டத்தில் ஆற்றிய உரை. திரிச்சூர் சாகித்ய அக்காதமி விழாவில்

Aug 7, 2019 அன்று  நடந்த அஞ்சலிக்கூட்டம் இது. கே.சச்சிதானந்தன், கே.ஜி.சங்கரப்பிள்ளை முதலிய இருபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பேசினர். ஆகவே சுருகக்மான உரை. .

 

 

முந்தைய கட்டுரைவிடுதலையின் முழுமை- அய்யன்காளி
அடுத்த கட்டுரைமும்மொழிக்கொள்கை -இரண்டாம் மறுப்பு