பாவண்ணனுக்கு விளக்கு விருது

பாவண்ணன் கதைகள்

பாவண்ணன் இணையப்பக்கம்

2019 ஆம் ஆண்டுக்கான விளக்கு விருது எழுத்தாளர் பாவண்ணனுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இன்றைய எழுத்தாளர்களில் இலக்கியத்தை மட்டுமே பற்றிக்கொண்டு, தானறிந்த வாழ்க்கையின் உள்ளடுக்குகளை மட்டுமே ஆராய்ந்துகொண்டு, தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் பாவண்ணன் ஒரு முக்கியமான படைப்பாளி.

 

பாவண்ணனுக்கு வாழ்த்துக்கள்

 

[பாவண்ணன் [email protected] ]

பாவண்ணனுடன் ஒரு சந்திப்பு

அபிக்கு வாழ்த்து- பாவண்ணன்

பாவண்ணன், பி.கே.சிவக்குமார் -சுட்டிகள்

சென்னையில் பாவண்ணன் விழா

பாவண்ணன் சிறப்பிதழ்

உப்புவேலி பற்றி பாவண்ணன்

ஞானக்கூத்தன் பற்றி- பாவண்ணன்

தெளிவத்தை ஜோசப்பின் ‘மீன்கள் – பாவண்ணன்

நெடுஞ்சாலை புத்தரின் நூறு முகங்கள் – நூல் அறிமுகம் -பாவண்ணன்

முந்தைய கட்டுரைஇலக்கிய விவாதங்களும் எல்லைமீறல்களும்
அடுத்த கட்டுரைபுத்தசாந்தம்