அயோத்திதாசபண்டிதர்

நண்பர் பாரி செழியன் நடத்தி வரும் இணையதளம் அயோத்திதாசபண்டிதர். தலித் அரசியலையும் பண்பாட்டையும் விவாதிக்கும் மையம் இது. நண்பர்களின் கவனத்துக்காக

http://www.ayyothidhasapandithar.blogspot.com/

http://www.ayothidhasar.com

முந்தைய கட்டுரைதாயார்பாதம், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைமயில்கழுத்து-கடிதங்கள்