யுவன் சந்திரசேகரின் புனைவுலகம்- உரைகள்

யுவன் சந்திரசேகரின் புனைவுலகம் குறித்து 9-10-2019 அன்று மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி தமிழ் உயராய்வு மையமும் சிற்றில் இயக்கமும் இணைந்து நிகழ்த்திய ஒருநாள் கருத்தரங்கின் உரைகள்.