யுவன் சந்திரசேகர் கருத்தரங்கு- மதுரை

 

எழுத்தாளர் யுவன் சந்திரசேகர் படைப்புக்கள் குறித்த ஒருநாள் கருத்தரங்கு மதுரையில் நண்பர்களால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

நாள் 19 -10-2019

இடம் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி, கருத்தரங்க அறை

காலை 930 முதல் மாலை வரை