1000 மணிநேர வாசிப்பு

ஆயிரம் மணிநேர வாசிப்பு -சாந்தமூர்த்தி ஏற்புரை

இன்று (12-09-2019)பிற்பகல் 1000 மணி நேர வாசிப்பு சவால் போட்டியில் 1000 என்ற இறுதி இலக்கை வெற்றிகரமாகத் தாண்டி வாசிப்பு தவத்தை நிறைவு செய்தேன். எடுத்துக் கொண்ட மொத்த நாட்கள்:151(ஐந்து மாதங்கள்)

 

வாசிப்பு தவம் நிறைவு!