இமைக்கணம் செம்பதிப்பு

 

வெண்முரசு நூல்வரிசையின் பதினேழாவது நூலான இமைக்கணம் செம்பதிப்பாக வரவிருக்கிறது. நான் இதை திருத்தியமைக்க பொழுது எடுத்துக்கொண்டமையால் இத்தனை காலம் பிந்தியது. முன்பதிவுசெய்துகொள்ளும்படி நண்பர்களையும் வாசகர்களையும் கோருகிறேன்.

ஜெ

இமைக்கணம் செம்பதிப்பு முன்பதிவு – கிழக்கு

 

முந்தைய கட்டுரைமும்மொழி கற்றல்
அடுத்த கட்டுரைமுகில்செய்தி- கடிதங்கள்