யாதும்!

அன்புள்ள ஜெ.

 

நலம் தானே. சங்கச்சித்திரங்கள் புத்தகத்தை  படித்து அதிலிருந்து ஊக்கம் பெற்று  நண்பர் ராஜன் சோமசுந்தரம் உலக இசை கலைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து  சங்கம் ஆல்பத்தை படைத்துள்ளார். இதில்   “யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” பாடல் ஒளி/ஓலி வடிவிலும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது.

 

அவரின் நேர்க்காணல்

 

 

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் பாடல்

 

 

நன்றி

விவேக்