பூமணியை வாசித்தல் – சென்னை இலக்கிய நிகழ்வு

இடம் இக்ஸா மையம் எழும்பூர்

 

நாள்  8-6-2019

 

பொழுது காலை 930

 

தேவிபாரதி, கல்யாணராமன், பெருந்தேவி, ஜே.எஸ்.கார்த்திகேயன், பெருமாள் முருகன், காசி மாரியப்பன், ராஜன் குறை, ஸ்டாலின் ராஜாங்கம்