நவீன் -நேர்காணல்

இதுவரை வல்லினம் மூலம் நான் நண்பர்களுடன் செய்துள்ள செயல்பாடுகள் குறித்த  அலுப்பான, சலிப்பான, எரிச்சலான, கருணையை கோரும், ஏமாற்றத்தைச் சொல்லும் ஒரு வாசகத்தை என் வாயிலிருந்து நீங்கள் கேட்டிருக்க முடியாது.  யாரும் என்னை இதைச் செய்ய சொல்லி வற்புறுத்தவில்லை. நானாகவே செய்கிறேன். அது அந்த மாபெரும் கனவு இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியம்.

நவீன் நேர்காணல்

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் இருபத்தொன்று – இருட்கனி-52
அடுத்த கட்டுரைமீட்சி -ஒரு சிறுகதை