சக்கரம் மாற்றுதல்

சக்கரம் மாற்றுதல்

நான் மைல்கல் மேல் அமந்திருக்கிறேன்
ஓட்டுநர் சக்கரத்தை கழற்றி மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்
நான் கிளம்பி வந்த இடத்தில் இருக்க விரும்பவில்லை
செல்லுமிடத்திற்கு போகவும் பிடிக்கவில்லை
ஆனாலும் சக்கரம் மாற்றுவதை
ஏன் அத்தனை பொறுமையிழந்து பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன்?

பெர்டோல்ட் பிரெஹ்ட்

முந்தைய கட்டுரைஊட்டி 2019 – அறிவியல் புனைகதைகள் சார்ந்து நடந்த விவாதங்களின் தொகுப்பு.
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் இருபத்தொன்று – இருட்கனி-45