பனிமனிதனின் காலடி

பனிமனித வாங்க

பனிமனிதன் மின்னூல் வாங்க

அன்புள்ள ஜெமோ,

இன்று காலை படித்த முதல் சேதி..
பனிமனிதனின் கால் தடங்கள். என்னைவிட என் மகள்களுக்கு மிகவும் ஆனந்தம் இதைப்பார்க்க..
அன்புடன்
வா.ப.ஜெய்கணேஷ்
அன்புள்ள ஜெய்கணேஷ்
உண்மையோ கற்பனையோ , இந்த எண்ணம் ஓர் உளக்கிளர்ச்சியை அளிப்பதாகவே உள்ளது. இதை அத்தனை எளிதில் இந்திய உள்ளம் விட்டுவிடாது என்றுதான் தோன்றுகிறது
ஜெ

பனிமனிதன் – கடிதம்

பனிமனிதன் -கடிதங்கள்

பனிமனிதன்

பனிமனிதன் -கடிதங்கள்

பனிமனிதன் என்னும் கற்பனை -கடிதம்

பனிமனிதன் -கடிதங்கள்

பனிமனிதன் -கடிதங்கள்

பனிமனிதன் -ரெங்கசுப்ரமணி

பனிமனிதன் – சுனில்கிருஷ்ணன்

பனிமனிதன்

பனிமனிதன்

பனிமனிதன் ஒரு கடிதம்