வெள்ளை யானை – சில வருடங்களுக்கு பின்- சுனில் கிருஷ்ணன்

வெள்ளையானை வாங்க

வெள்ளை யானையை ஏன் எழுதவேண்டும்?
வெள்ளையானை ஒலிவடிவம்
கிறிஸ்து ஒரு போதும் தனியாக இருப்பதில்லை-வெள்ளை யானை பற்றி…

 

யார் அல்லது எது வெள்ளை யானை எனும் கேள்வியில் இருந்து இந்நாவலை வாசிக்கலாம். நேரடியாக சொல்வது போல் அந்த ஐஸ் கட்டி வெள்ளையானை என்பது ஆரம்பக்கட்ட வாசிப்பு. ஒரு வகையில் எடனும் கூட ஒரு வெள்ளையானை தான். மொத்த ஆங்கிலேய காலனிய அரசும் வெள்ளை யானை தான் என வாசிப்பை விரித்து கொள்ளலாம்.

 

வெள்ளை யானை – சில வருடங்களுக்கு பின் சுனீல் கிருஷ்ணன்

முந்தைய கட்டுரைபயணம்- கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைபிரபஞ்ச மெளனம்- டெட் சியாங் – டி.ஏ.பாரி