கங்கைக்கான போர் – ஓர் ஆவணப்படம்

 

Satyagraha Truth Force  – lisa sabina Harney எடுத்த ஆவணப்படம். இது கங்கைக்காக உண்ணா நோன்பிருக்கும் மாத்ரி சதன் துறவிகளைப்பற்றிய பதிவு.