இருதீவுகள் ஒன்பது நாட்கள் புகைப்படங்கள் 1

முந்தைய கட்டுரைஇருதீவுகள் ஒன்பது நாட்கள் – 11
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் எட்டு – ‘காண்டீபம்’ – 66