ஈரோடு விவாதப்பயிற்சிப் பட்டறை – புகைப்படங்கள்- அய்யலு ஆர் குமாரன்