கேசவமணி

kesavamani
அன்புள்ள ஜெயமோகன்,
உலக இலக்கியங்கள் குறித்த இரண்டு புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளேன்.
குருதி நிறம் என புதிதாகத் தொடர் ஒன்று எழுதத் தொடங்கியுள்ளேன்
அன்புடன்,
கேசவமணி
முந்தைய கட்டுரைஆயிரங்கால்கள் – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைபெரு விஷ்ணுகுமார்