விஷ்ணுபுரம் விழா: மதுபால் உரை

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான விஷ்ணுபுரம் விருது பேரா ராஜ் கௌதமன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. விருதுவழங்கும் விழா 23-12-2018 அன்று கோவையில் நிகழ்ந்தது. அதில் மலையாள எழுத்தாளர், நடிகர், இயக்குநர் மதுபால் அவர்கள் ஆற்றிய உரை


சிறுகதை: இலைகள் பச்சைநிறம்; பூக்கள் வெள்ளைநிறம்- மதுபால்

தெய்வம் ஒரு வலை பின்னுகிறது- சிறுகதை- மதுபால்

ஓடும் ரயிலில் பாய்ந்தேறுவது எப்படி?- [சிறுகதை] மதுபால்

 

அண்டைவீட்டார் வேகும் மணம்- சிறுகதை- மதுபால்

முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விருது விழா : சுனீல் கிருஷ்ணன் உரை
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விழா: அனிதா அக்னிஹோத்ரி உரை