விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா:ராஜ் கௌதமன் உரை

2018 ஆண்டுக்குரிய விஷ்ணுபுரம் விருது பேரா ராஜ் கௌதமன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 23-12-2018 அன்று கோவை ராஜஸ்தானி சங்க் அரங்கில் நிகழ்ந்த விழாவில் பேரா ராஜ் கௌதமன் பேச்சும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பும்