விஷ்ணுபுரம் விருது விழா : சுனீல் கிருஷ்ணன் உரை

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான விஷ்ணுபுரம் விருது பேராசிரியர் ராஜ் கௌதமன் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டதை ஒட்டி 23-12-2018 அன்று நிகழ்ந்த விழாவில் சுனீல் கிருஷ்ணன் ஆற்றிய உரை

விஷ்ணுபுரம் காணொளிகள்

முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விழா கடிதங்கள் 5
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விழா: மதுபால் உரை