விஷ்ணுபுரம் விழா உரை – ஜெயமோகன்

பேராசிரியர் ராஜ் கௌதமன் அவர்களுக்கு 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான விஷ்ணுபுரம் விருது வழங்கும்பொருட்டு 23-12-2108 அன்று நிகழ்ந்த விழாவில் ஆற்றிய உரை