ராஜ் கௌதமன் பற்றி ஸ்டாலின் ராஜாங்கம்

 

பேரா ராஜ் கௌதமன் பற்றி ஸ்டாலின் ராஜாங்கத்தின் உரை. அவர் விளக்கு விருது பெற்றபோது நிகழ்த்தப்பட்டது. ராஜ் கௌதமன் என்னும் எழுத்தாளரைப்பற்றிய பார்வை

முந்தைய கட்டுரைஎரிகல் ஏரி – அனிதா அக்னிஹோத்ரி
அடுத்த கட்டுரைஅனிதா அக்னிஹோத்ரி,மதுபால் கதைகள் -கடிதங்கள்