ராஜ் கௌதமன்- முன்னோட்டம்

கே.பி வினோத் இயக்கத்தில் வெளிவரவிருக்கும் பாட்டும் தொகையும் – ராஜ் கௌதமன் என்னும் ஆவணப்படத்தின் முன்னோட்டம்