சேலத்தில் பேசுகிறேன்

jemo

சேலம் தமிழ்ச்சங்கத்தில் வரும் 28-10-2018 [ஞாயிற்றுக்கிழமை] தமிழிலக்கியத்தின் ஊடும்பாவும்’ என்றதலைப்பில் பேசுகிறேன். ஒன்றுடனொன்று முரண்பட்டு அவ்விசையில் தமிழிலக்கியத்தை நெய்திருக்கும் இரண்டு அடிப்படைக் கூறுகளைப் பற்றிய உரை.

இடம் சேலம் தமிழ்ச்சங்கம்

நாள் 28-10-2018

பொழுது மாலை 6 மணி

வாய்ப்பிருக்கும் நண்பர்கள் வருக!

முந்தைய கட்டுரைஅஞ்சலி :யுகமாயினி சித்தன்
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் பத்தொன்பது – திசைதேர் வெள்ளம்-47