அஞ்சலி என்.ராமதுரை

ramaduraiPNG

அறிவியல் எழுத்தாளர் என்.ராமதுரை  காலமானார்

 

வணிக எழுத்துக்குரிய செயற்கையான விளையாட்டுத்தனமோ, இறங்கிவந்து சொல்லும் பாவனைகளோ இல்லாமல், நேரடியான மொழியில் அறிவியலை தொடர்ந்து எழுதிக்கொண்டிருந்தவர் என்.ராமதுரை. அறிவியல் அதிலுள்ள கருத்துக்களின், பார்வையின் விந்தையாலேயே ஆர்வமூட்டும் வாசிப்பனுபவமாக ஆகமுடியும் என நிரூபித்தவர். தமிழில் அறிவியலை எழுதியவர்களில் அவருக்கே நான் முதலிடம் அளிப்பேன்.

 

ராமதுரை அவர்களுக்கு அஞ்சலி

ராமதுரையின் இணையப்பக்கம் அறிவியல்புரம்

என்.ராமதுரை

நகரும் கற்கள்

 

 

முந்தைய கட்டுரைஸ்டெல்லா புரூஸ் -கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇருமதங்களின் பாதையில்