நூறுநாற்காலிகள்- விமர்சனம்

நூறு நாற்காலிகளின் மலையாள வடிவத்தைப்பற்றி தொலைக்காட்சி விமர்சனம். சந்த்யா. குறுநாவலின் பல கோணங்களை அறிமுகம் செய்து பேசுகிறார்