தமிழனின் அறிவியல்

thamizhanjpgஇன்றைய வாட்ஸப் யுகத்தின் அறிவிலிகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பதில் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கவேண்டியிருக்கிறது. அது ஒருவகையில் வைரஸுடன் போரிடுவதுபோல. போர் முடிவதே இல்லை

தமிழன் அறிவியல் முன்னோடியா?