மாத்ருபூமி பேட்டி

aruna

 

இன்றைய மாத்ருபூமி நாளிதழில் வெளிவந்துள்ளது இந்த வாழ்வுவிவரிப்பு. எனக்கும் அருண்மொழிக்குமான காதல், எங்கள் மணவாழ்க்கை, அத்துடன் என் இலக்கியம் ஆகியவற்றை தொட்டுச்செல்லும் விரிவான பேட்டி. பேட்டியாளர் அருண் கோபி

என்மொழியே