ராஜ் கௌதமனைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

raj gauthaman

ராஜ் கௌதமனுக்கு விஷ்ணுபுரம் விருது

ராஜ் கௌதமனைப் பற்றிப் பேசத் தொடங்கும் போது, மார்க்சியம் ஆசிய ஆப்பிரிக்க லத்தீன் அமெரிக்க விளிம்பு நிலைகளை நோக்கிப் பயணப்பட்ட வரலாறு நமக்கு முக்கியமாகிறது. இன்றைய கோட்பாட்டு விவாதங்களில் ராஜ் கௌதமனின் இடம் இந்தியச் சூழல்களை நோக்கிய மார்க்சியத்தின் பயணத்தின் ஊடாகவே நிறுவப்பட முடியும்

இன்றைய கோட்பாட்டு விவாதங்களில் ராஜ் கௌதமன் எழுத்துக்கள் ந முத்துமோகன்

தமிழின் முக்கியமான நாவல்களில் ஒன்று,  பால்யம் தொடங்கி பதின் பருவம்,வாலிபம் வரையிலான ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கைப் பயணம் என்ற வகையில், மதம் சார்ந்த, அரசியல் சார்ந்த பெரு நிறுவன அமைப்புகளின் முன்  தனி மனிதனின் ஆற்றல் மற்றும் ஆளுமை  அடையும் வளர்ச்சி அல்லது சிதைவு பற்றிய சித்திரம் என்ற வகையில் இருபத்தைந்து வருட தனி மனிதனின் வரலாற்றை  சமூக வரலாற்றோடு சேர்த்து வாசிக்க விஸ்தீரண மான களம் இந்தப் புதினம்.

ராஜ் கௌதமனின் சிலுவைராஜ் சரித்திரம் பற்றி….வை  மணிகண்டன்
==============================================================
ராஜ் கௌதமனின் சிலுவைராஜ் சரித்திரம்
சிலுவைராஜ் சரித்திரத்தை மதிப்பிடுதல்
ராஜ்கௌதமனின் இரு நூல்கள்
ராஜ் கௌதமன் -கடிதங்கள்
முந்தைய கட்டுரைஅனைவருமெழுதுவது…
அடுத்த கட்டுரைபொற்றை