சுனில் கிருஷ்ணன் பாராட்டுவிழா உரைகள்

30-6-2018 அன்று சென்னையில் நிகழ்ந்த சுனில் கிருஷ்ணனுக்கான பாராட்டு விழாவில் நிகழ்ந்த உரைகள்

 

 

 

முந்தைய கட்டுரைகாப்பீட்டில் மோசடிகள்
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் பதினெட்டு – ‘செந்நா வேங்கை’ – 32