கோவை பயணம் ரத்து

தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் இன்று நிகழவிருக்கும் கோவை நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்ளவில்லை.

ஜெ

முந்தைய கட்டுரைஆமிர்,நீர் -கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகாப்பீட்டில் மோசடிகள்