கோவை பயணம் ரத்து

தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் இன்று நிகழவிருக்கும் கோவை நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்ளவில்லை.

ஜெ