இலக்கியத்துறையில் மாற்றங்கள்- உரை

aaaa

சென்னையில் நமதுநம்பிக்கை – கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் சார்பில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மாறும் யுகங்கள்  என்னும் தலைப்பில் நிகழ்ந்துவரும் சொற்பொழிவுத்தொடரில் 19 – 6-2018 ஆற்றிய சிறப்புரையின் சுட்டி..

 

‘இலக்கிய துறையில் மாற்றங்கள்’ என்ற தலைப்பில் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் ஆற்றிய சிறப்புரை https://www.youtube.com/watch?v=8eNunE6w4Ns

 

முந்தைய கட்டுரைஆர்.கே.சேகர்
அடுத்த கட்டுரைஎழுதழல் – முன்பதிவு