தூத்துக்குடி மாசு

தமிழகத்தின் சூழியல்பிரச்சினைகள் குறித்த பேச்சுக்கள் 90களில் தொடங்கின. அப்போதே அதன் அனைத்து அமைப்புக்களுடனும் தொடர்புகொண்டிருந்தவன் நான். பல தளங்களில் செயல்பட்டவனும்கூட. எப்போதுமே என் சார்பு சூழியலாளர்களுடன்தான். ஆனால் இந்த ஆவணப்படம் முக்கியமான வினாக்களை எழுப்புகிறது என நினைக்கிறேன்

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் பதினெட்டு – ‘செந்நா வேங்கை’ – 4
அடுத்த கட்டுரைசெல்வராணியின் பயணம் -கடிதம்