வாழ்த்து

Wishing you through music :

http://www.youtube.com/watch?v=cJ3PlX7z69A

ஓப்லா விஸ்வேஷ்

அன்புள்ள விஸ்வேஷ்

நன்றி. நெடுநாட்களுக்கு முன் உங்களை பார்க்க முடிந்தது. இசையமைத்தது நீங்கள் தானா? பதற்றத்துடன் பியானோவை பார்த்தீர்கள்

ஜெ

முந்தைய கட்டுரைஓர் அறிவிப்பு
அடுத்த கட்டுரைஅங்காடித்தெருவுக்கு விருது