மு.தளையசிங்கம் பற்றி…

mutha

மு. தளையசிங்கம் பற்றி சுயாந்தன் எழுதியிருக்கும் விமர்சனக்குறிப்பு. தளையசிங்கத்தின் படைப்புகளின் முழுத்தொகுப்புக்கான அறிமுகமாக அமைகிறது இது.

மு.தளையசிங்கம் என்னும் முதற் சிந்தனையாளன்

முந்தைய கட்டுரைஆடம்பரக் கைப்பை -கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமேமாதங்கள்