புதுவை கம்பன் உரை

கம்பன்,அரிக்கமேடு,பாண்டிச்சேரி

புதுவை கம்பன் கழகத்தில் பேசிய உரை, ஒலிவடிவம். கம்பன்கழக அமைப்பாளர்களுக்கும், அழைப்புவிடுத்த அரிகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் அங்கே வந்து தங்கி ஓரு மகிழ்ச்சியான விழாநாளாக ஆக்கிய நண்பர்களுக்கும் நன்றி

http://jeyamohanav.blogspot.in/2018/05/kamban-pondy-2018may13.html?m=1

முந்தைய கட்டுரைபட்டாபி, ஜெகன்,ஓ.பி.குப்தா
அடுத்த கட்டுரைஆயுதம்செய்தல் -கடிதம்