மொழிபெயரியல்

mani

இலக்கியமும் மொழியும்

மொழியாக்கம்- கடிதங்கள்

அன்பு ஜெயமோகன்,

மொழிபெயர்ப்பு பற்றி நீங்களும் வாசகர்களும் அளவளாவி வருகிறீர்கள். அதைப் பற்றி ஏற்கெனவே நான் எழுதிய கட்டுரையை உங்கள்முன்  வைக்கிறேன்:
மணி வேலுப்பிள்ளை