அன்னா கரீனினா -செந்தில்

puthu-tolstoy
அன்புள்ள ஜெ,
சில மாதங்களாக எழுதவேண்டும் என்று நினைத்திருந்த அன்னா கரெனீனா நாவல் வாசிப்பனுபவ்ம் பற்றிய பதிவு இது.